De website

De site www.acalin.be is eigendom van de vennootschap ACALIN SA, gevestigd te Ans (België).

Contactgegevens: Rue Bonne fortune, 102 | B-4430 ANS – België | BTW BE 044979 1275.

Ontwerp, concept & productie:
Cybernet Int. sàrl
https://www.cybernet.lu
E-mail: info@cybernet.lu

Webhosting :
Cybernet sa
https://www.cybernet.be
E-mail: info@cybernet.be

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van de site www.acalin.be impliceert de volledige aanvaarding van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Er kan echter worden besloten tot een onderbreking vanwege technisch onderhoud. De site wordt regelmatig bijgewerkt. De verstrekte informatie is daarom onder voorbehoud. Bovendien is de informatie op de site niet volledig.

 

Intellectueel eigendom

Elke reproductie, representatie, distributie of herdistributie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze site op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ACALIN SA is verboden en zou een gesanctioneerde inbreuk vormen.

 

Beheer van persoonlijke gegevens.

ACALIN SA verzamelt alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert.

Elke gebruiker heeft het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben, door zijn schriftelijke en ondertekende verzoek in te dienen, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker van de site, noch uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden.

 

Hyperlinks en cookies

De site www.acalin.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites. ACALIN SA heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en zal daarom geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor dit feit.

Het browsen op de site www.acalin.be kan de installatie van cookie (s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie opslaat met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende aanwezigheidsmetingen mogelijk te maken (via tools zoals Google Analytics).

Als u weigert een cookie te installeren, kan het onmogelijk zijn om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. De gebruiker kan zijn computer echter zo configureren dat hij het vastleggen en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens verhindert door de plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zie Over Google Analytics voor meer informatie over het privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics.